elearning

Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες.

Η καλή και σωστή γνώση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου εξασφαλίζει την εποικοδομητική εκμάθηση οποιουδήποτε μαθήματος. Είτε είναι Αρχαία Ελληνικά, είτε είναι Αγγλικά ή Μαθηματικά. Πλέον, ο κάθε καθηγητής και δάσκαλος έχει κατανοήσει την αξία του να βγαίνει online στο διαδίκτυο και να κάνει μάθημα εξ αποστάσεως με τους μαθητές του. 

Ένα από τα στοιχεία της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στην εκπαίδευση είναι και η online σύγχρονη διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται μια σειρά από εργαλεία όπως skype, Messenger κ.α.

Όμως, η βιντεο-διδασκαλία χρειάζεται και την κατάλληλη πλατφόρμα. Δεν γίνεται πλέον να στηριζόμαστε μόνο στο Skype και στο Messenger. Ο κάθε δάσκαλος και καθηγητής πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να διαθέτει μία καλα διαμορφωμένη και διαδραστική πλατφόρμα elearning. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την κατασκευή ιδιωτικής πλατφόρμας για κάθε φροντιστήριο είτε με την εγγραφή του καθηγητή που έχει οικοδιδασκαλείο ή που είναι ιδιώτης σε μία πλατφόρμα που προσφέρει υπηρεσίες για εκπαιδευτικούς συγκεκριμένα.

Η διδασκαλία online σε μία πλατφόρμα, έχει πολλά θετικά για τον μαθητή, εφόσον εναρμονίζεται πιό εύκολα στα θέλω και στην γενιά του. 

  • Εξασφαλίζει την αξιοποίηση όλων των εργαλείων της νέας τεχνολογίας.

  • Παρέχει διαδραστικότητα με τον υλικό διαβάσματος.

  • Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις σημειώσεις του καθηγητή οποιαδήποτε στιγμή θέλει, εφόσον θα βρίσκονται online σε φακέλους. Πρέπει πάντα σεβόμαστε το γεγονός ότι κάποιοι μαθητές είναι πιό ενεργοί κατά τις απογευματινές ώρες και όχι πάντα το πρωί. Οπότε και χρειάζεται να τους δίνεται η προσβαση στο μαθησιακό υλικό οποιαδήποτε στιγμή.

  • Υπάρχει αλληλεπίδραση καθηγητή και μαθητή χωρίς το όριο της απόστασης. Κάποιος μαθητής μπορεί να έχει μία απορία και να ρωτήσει μέσω της πλατφόρμας αυτής τον καθηγητή, ο οποίος θα μπορέσει να λύσει στο μαθητή την απορία του.

  • Η κατασκευή πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς παρέχει περισσότερη ασφάλεια προσωπικών δεδομένων για τους μαθητές οι οποίοι είναι ανήλικοι, σε αντίθεση με το Messenger και το Skype.

Θα σημειώσουμε οτι το πιό σημαντικό στην κατασκευή ιδιωτικής πλατφόρμας για ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιωτες καθηγητές παρέχει την δυνατότητα να απευθυνθούν όχι μονο σε μαθητές της συνοικίας τους, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό. 

Σημειώνουμε και τονίζουμε ότι η online εκπαίδευση δεν γίνεται να αντικαταστήσει την φυσική παρουσία, αλλά λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα απόστασης αλλά για να την ενισχύσει με μια σειρά από δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Επίσης, δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας ανεξαρτήτως της απόστασης και της ώρας.

Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε τον όρο Blended Learning. Ένας σχετικά νέος όρος για την εκπαίδευση. Απευθύνεται στην καλύτερη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) για αποτελεσµατικότερες και πιο εξατοµικευµένες εµπειρίες µάθησης, µεθόδους διδασκαλίας και έρευνας (π.χ. ηλεκτρονική και µικτή µάθηση) και αύξηση της χρήσης της ιδεατής πλατφόρµας µάθησης. 

Το Blended learning δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να χρησιμοποιούν στην τάξη εργαλεία online, μαζί με την φυσική παρουσία των δύο ομάδων. Δηλαδή, για να δείξει κάποιος καθηγητής Χημείας ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο πείραμα για την κατανόηση του μαθήματος, θα παρέχει στους μαθητές ένα βίντεο πάνω στην διδακτέα ύλη αυτού του πειράματος. 

Τα βίντεο, οι πλατφόρμες, το online chat, τα GIFs, τα emojis είναι όλα μέρος της γενιάς των μαθητών σε αντίθεση με μία απλή κόλλα χαρτί η οποία συνήθως δεν διαθέτει ούτε χρώματα.

Ο στόχος της SoQube είναι να κατασκευάσουμε για εσάς μια πλατφόρμα που θα συνδυάζει την απλότητα του Facebook και την παράλληλη παροχή ασφάλειας αλληλεπίδρασης με τους μαθητές σας. 

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στον εκπαιδευτικό τομέα. Η CEO της SoQube, Mary Bechrakis, έχει εργαστεί στο International School of Stockholm Vasa και γνωρίζει καλά τις ανάγκες ενός καθηγητή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για νας σας παρέχουμε δωρεάν συμβουλευτική και τις τιμές μας για την κατασκευή πλατφόρμας για το σχολείο σας, το φροντιστήριο ή τους μαθητές σας.

Σε περίπτωση που είστε καθηγητής ιδιώτης και έχετε social media και website όπου παρουσιάζετε τη δουλειά σας, αναλαμβάνουμε την προώθηση της σελίδα ή των social media καταλλήλως και συμφωνα με τις ανάγκες ενός καθηγητή.